Gradske vesti

Gradsko veće usvojilo rebalans budžeta

16. oktobar 2020, Vranje
  • vecevecevece
    1/3

    Na 8. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković između ostalog usvojen je Nacrt odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2020. godinu. Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda. ,,Ova godina je karakteristična ne samo kod nas već i u svetu zbog negativnog uticaja pandemije koronavirusa na sve oblasti života, pa i na ekonomiju. Gubitak koji smo pretrpeli u ovoj godini zbog smanjene ekonomske aktivnosti i mera Vlade Republike Srbije za odlaganje poreskih dažbina kako bi se očuvala radna mesta u privredi, iznosi oko 200 miliona dinara. Taj manjak u tekućim prihodima smo, zahvaljujući dobrim odlukama iz prethodne godine, uspeli da amortizujemo. Pokrili smo minus u kasi viškom sredstva koje smo ostvarili u 2019., kada smo ostvarili suficit od 238 miliona dinara, tako da se u ovoj godini neće bitno menjati ukupan iznos budžeta’’, rekao je Kostić. Po rečima gradske većnice Danijele Milosavljević usojene su i Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Vranje, za 2019. godinu. Usvojeni su i Izveštaji o radu javnih preduzeća ,,Vodovod”, ,,Komrad”, ,,Novi Dom” i ,,Uprava Banje” sa finansijskim izveštajima poslovanja za 2019.godinu. Takođe, prihvaćeni su Izveštaji o radu javnih ustanova za prošlu godinu ,,ŠAF”, ,,Centar za socijalni rad”, Pozorište ,,Bora Stanković”, ,,Narodni muzej”, Istorijski arhiv ,,31. Januar”, ,,Regionalni centar za talente Vranje” i Zdravstvena ustanova ,, Apoteka Vranje”, koji će biti prosleđeni Skupštini na dalje razmatranje. Usvojen je Nacrt odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Vranje, kao i Nacrt odluke o utvrđivanju naziva ulica, trotoara, zaseoka na teritoriji grada Vranja. Tako da bi nazive trebalo da dobije 1.154 ulice, kao i zaseoci u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Vranja, nakon što Odluka prođe skupštinsku proceduru. Gradski većnici usvojili su i Nacrt odluke o promeni Statuta grada Vranja, kao i Nacrt Odluke o promeni osnivačkog akta javne ustanove za sport i rekreaciju  - Sportska hala u Vranju. Usvojeni su i Predlozi Rešenja o priznavanju prava na ime finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju za šest bračnih parova.