Gradske vesti

Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

23. maj 2020, Vranje
 • Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacijeOdržana sednica Gradskog štaba za vanredne situacijeOdržana sednica Gradskog štaba za vanredne situacijeOdržana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije
  1/4

  U Vranju je održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao gradonačelnik i komandant štaba dr Slobodan Milenković. Na sednici su doneti zaključci o formiranju tri stručna operativna tima - tim za praćenje stanja u okviru privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju prevoz putnika, kao i javnih i komunalnih preduzeća u pogledu poštovanja preventivnih mera zaštite od virusa Covid 19. Formiran je i tim za praćenje stanja u okviru pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, usluge u oblasti ugostiteljstva, i usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima, kao i tim za praćenje stanja u okviru školskih i predškolskih ustanova, i ustanova čiji je osnivač Grad Vranje, u pogledu poštovanja preventivnih mera zaštite od virusa Covid 19. Zadatak stručnog operativnog tima je da izvrši sagledavanje stanja na terenu, u pogledu poštovanja sprovođenja preventivnih mera ZZJZ Vranje i preporuka Gradskog štaba za vanredne situacije, i o eventualno uočenim nepravilnostima obavesti nadležne inspekcije. Takođe, na sednici je zaključeno da je poslodavac dužan da donese poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu u članu 46, uređuje da predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno Odbor za bezbednost i zdravlje na radu ima pravo:
  - da poslodavcu daju predloge o svim pitanjima koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;
  - da zahtevaju od poslodavca da preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje ili smanjenje rizika koji ugrožava bezbednost i zdravlje zaposlenih; 
  - da zahtevaju vršenje nadzora od strane inspekcije rada, ako smatraju da poslodavac nije sproveo odgovarajuće mere za bezbednost i zdravlje na radu.
  S tim u vezi, Gradski štab za vanredne situacije preporučuje svim poslodavcima da preko predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, redovno sprovode kontrolu poštovanja svih preventivnih mera zaštite virusa Covid 19 od strane zaposlenih prilikom obavljanja delatnosti, a posebno sledeće mere:
  - Kontrola sprovođenja epidemiološkog upitnika za svakog zaposlenog, svakog radnog dana pre ulaska u objekat (odmah udaljiti sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti - povišena telesna temperature, respiratorne ili crevne bolesti i o tome obavestiti Zavod za javno zdravlje u Vranju); - Epidemiološki upitnik ZZJZ možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
  - Kontrola merenja temperature zaposlenima prilikom ulaska u objekat;
  - Kontrola sprovođenja dezinfekcije ruku zaposlenih, kao i obuće na ulazima gde su postavljene dezobarijere natopljene dezinfekcionim sredstvom;
  - Kontrola sprovođenja redovne dezinfekcije prostorija, predmeta i objekata;
  - Kontrola nošenja zaštitnih maski i rukavica od strane zaposlenih;
  - Kontrola poštovanja fizičkog razmaka među zaposlenima, tj. propisana fizička distanca.