Gradske vesti

Objavljen Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima

12. decembar 2019, Vranje
  • Objavljen Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima
    1/1

    Komisija za prijem, pregled i sastavljanje rang liste prispelih prijava učesnika Konkursa za nagradu uspešnim studentima, sačinila je Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije Grada Vranja. Na Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, blagovremeno su podnete ukupno 62 prijave, a utvrđeno je da 57 prijava ispunjava,  dok 5 prijava ne ispunjava propisane uslove. Iako je prethodnom odlukom predviđeno nagrađivanje 40-oro najuspešnijih studenata, Gradsko veće je odlučilo da nagradi njih 57-oro jer su ispunili opšte uslove propisane Pravilnikom o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku za dodelu nagrada uspešnim studentima. Kako je predviđeno, svi nagrađeni studenti dobiće po 20.000 dinara iz gradskog budžeta.