Gradske vesti

Javni poziv za učešće u Programu obuke na zahtev poslodavca

03. oktobar 2019, Vranje
 • Javni poziv za učešće u Programu obuke na zahtev poslodavca
  1/1

  Grad Vranje raspisao je Javni poziv za učešće u finansiranju Programa obuke na zahtev poslodavca u 2019. godini. Program podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, na zahtev poslodavca koji pripada privatnom sektoru, za nezaposlena lica na evidenciji NSZ filijala Vranje.

  Za realizaciju obuke, Grad Vranje poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

  *  mesečnu novčanu naknadu po nezaposlenom polazniku obuke (nezaposlenom licu), u ukupnom bruto iznosu od 14.000,00 dinara
  *   sredstva na ime  troškova prevoza za dolazak i odlazak na mesto obuke po  polazniku obuke (nezaposlenom licu) na mesečnom nivou

  Poslodavac je u obavezi da na ime prenetih sredstava Grada Vranja za realizaciju programa obuke, isplaćuje licu na obuci utvrđenu neto naknadu, vrši obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, i isplaćuje licu na obuci, utvrđena sredstva na ime  troškova prevoza po  polazniku obuke (nezaposlenom licu) na mesečnom nivou.

  Informacije o programu mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Vranje, na telefon 017 402 314.  Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Vranja, a najkasnije do 18.10.2019. godine.