Gradske vesti

Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima

07. novembar 2018, Vranje
 • Komisija za prijem, pregled i sastavljanje rang liste prispelih prijava učesnika konkursa za nagradu uspešnim studentima, imenovana od strane Gradskog veća grada Vranja (Rešenje br. 06-263/3/2017-04 od 19.12.2017. godine i Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju br. 06-197/7/2018-04 od 11.10.2018. godine), a na osnovu Odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčanoj pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja („Službeni glasnik grada Vranja“, 27/2017),  Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku za dodelu nagrada uspešnim studentima („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 30/2017) i Javnog poziva za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, objavljenog na zvaničnom sajtu grada Vranja, 08.10.2018. godine, sačinila je

   

  PREDLOG RANG LISTE ZA DODELU NAGRADA USPEŠNIM STUDENTIMA

  SA TERITORIJE GRADA VRANjA

   

  Na Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, podneto je ukupno 60 prijava, od kojih je utvrđeno da 42 prijave ispunjavaju propisane uslove i 18 prijava ne ispunjava propisane uslove ili su nepotpune, i to:    

   

   

   

   

   

  I

  Učesnici Konkursa koji ispunjavaju uslove

   

  R.br.

  Ime i prezime studenta

  Naziv visokoškolske ustanove

  Godina studija

  Opšti uspeh

  Bodovi po osnovu opšteg uspeha

  Bodovi po godini studiranja

  Ukupan broj bodova

  1.

  Malinović Nemanja

  Elektronski fakultet Niš

  master 1.god.

  9,79

  19,58

  5

  24.58

  2.

  Cvetković Dimitrije

  Elektronski fakultet Niš

  master 1.god.

  9,7

  19,4

  5

  24.40

  3.

  Trajković Nikola

  Medicinski fakultet Niš

  6

  9,77

  19,54

  5

  24,54

  4.

  Cvetković Jelena

  Medicinski fakultet Niš

  6

  9,71

  19,42

  5

  24,42

  5.

  Mitić Danica

  Pedagoški fakultet Vranje

  master 1.god.

  9,52

  19,04

  5

  24,04

  6.

  Milošević Jelena

  Medicinski fakultet Niš

  4

  10

  20

  4

  24

  7.

  Jovanović Miloš

  Fakultet bezbednosti Beograd

  master 2.god.

  9,5

  19

  5

  24

  8.

  Stanojković Tijana

  Medicinski fakultet VMA

  4

  9,96

  19,92

  4

  23,92

  9.

  Pavlović Saša

  Pravni fakultet Niš

  master 1.god.

  9,4

  18,8

  5

  23,8

  10.

  Anđelković Marija

  Medicinski fakultet Niš

  6

  9,37

  18,74

  5

  23,74

  11.

  Mišić Jovan

  Ekonomski fakultet Subotica

  4

  9,85

  19,7

  4

  23,7

  12.

  Jovanović Emilija

  Medicinski fakultet Beograd

  6

  9,35

  18,7

  5

  23,7

  13.

  Kostov Stefana

  Medicinski fakultet Niš

  4

  9,84

  19,68

  4

  23,68

  14.

  Đorđević Mila

  Pravni fakultet Beograd

  4

  9,82

  19,64

  4

  23,64

  15.

  Cvetković Aleksandar

  Pravni fakultet Beograd

  4

  9,79

  19,58

  4

  23,58

  16.

  Hafizović Darija

  Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica

  4

  9,69

  19,38

  4

  23,38

  17.

  Stošić Miljan

  Stomatološki fakultet Beograd

  4

  9,61

  19,22

  4

  23,22

  18.

  Mitrović Sanja

  Medicinski fakultet Beograd

  4

  9,54

  19,08

  4

  23,08

  19.

  Stanković Bojana

  Ekonomski fakultet Kragujevac

  3

  10

  20

  3

  23

  20.

  Protić Anđela

  Pedagoški fakultet Vranje

  3

  9,96

  19,92

  3

  22,92

  21.

  Stošić Petar

  Primenjene umetnosti Beograd

  3

  9,94

  19,88

  3

  22,88

  22.

  Mitić Jovan

  Pravni fakultet Niš

  3

  9,93

  19,86

  3

  22,86

  23.

  Stanković Tamara

  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

  3

  9,91

  19,82

  3

  22,82

  24.

  Kostić Marija

  Medicinski fakultet Beograd

  4

  9,38

  18,76

  4

  22,76

  25.

  Stojanović Tamara

  Fakultet političkih nauka Beograd

  3

  9,85

  19,7

  3

  22,7

  26.

  Babanović Anđela

  Farmaceutski fakultet Beograd

  3

  9,84

  19,68

  3

  22,68

  27.

  Stojković Predrag

  Ekonomski fakultet Subotica

  4

  9,33

  18,66

  4

  22,66

  28.

  Savić Ana

  Fakultet organizacionih nauka Beograd

  4

  9,3

  18,6

  4

  22,6

  29.

  Stojković Jovan

  Elektrotehnički fakultet Beograd

  3

  9,8

  19,6

  3

  22,6

  30.

  Janković Vukašin

  Biološki  fakultet Beograd

  4

  9,29

  18,58

  4

  22,58

   

  Ispod crte su učesnici Konkursa koji ispunjavaju uslove, ali ne dobijaju nagradu, jer se na osnovu Odluke dodeljuje  30 nagrada:

  1.

  Dejanović Nemanja

  Akademija umetnosti, Novi Sad

  3

  9,78

  19,56

  3

  22,56

  2.

  Antanasijević Miljana

  Fakultet umetnosti Niš

  4

  9,25

  18,5

  4

  22,5

  3.

  Janković Andrijana

  Medicinski fakultet Niš

  3

  9,58

  19,16

  3

  22,16

  4.

  Stanković Jana

  Medicinski fakultet Beograd

  3

  9,57

  19,14

  3

  22,14

  5.

  Paunović Teodora

  Ekonomski fakultet Subotica

  3

  9,53

  19,06

  3

  22,06

  6.

  Aleksić Katarina

  Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

  3

  9,5

  19

  3

  22

  7.

  Đorđević Jelena

  Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja

  3

  9,44

  18,88

  3

  21,88

  8.

  Anđelović Jovana

  Filološki fakultet Beograd

  3

  9,42

  18,84

  3

  21,84

  9.

  Ilić Isidora

  Pravni fakultet Niš

  3

  9,33

  18,66

  3

  21,66

  10.

  Milosavljević Ilija

  Elektronski fakultet Niš

  3

  9,33

  18,66

  3

  21,66

  11.

  Ilić Stefana

  Medicinski fakultet Beograd

  3

  9,29

  18,58

  3

  21,58

  12.

  Stojiljković Ivana

  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd

  3

  9,27

  18,54

  3

  21,54

   

  II

  Učesnici Konkursa čija je dokumentacija nepotpuna, ili ne ispunjavaju uslove

   

  R. br.

  Ime i prezime studenta

  Fakultet

  Godina

  Opšti    uspeh

  Razlog zbog kog prijava nije razmatrana

  1.

  Stojković Marija

  Medicinski fakultet VMA

  5

  9,65

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  2.

  Milenković Maja

  Medicinski fakultet Niš

  6

  9,55

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  3.

  Ilić Uroš

  Elektronski fakultet Niš

  master 2.god.

  9,5

  nema uverenje o upisu 2. godine mastera

  4.

  Ilić Milica

  Ekonomski fakultet Niš

   

  9,93

  nema uverenje o upisanom zimskom semestru 2018/19. godine

  5.

  Bojković Gabrijela

  Medicinski fakultet Niš

  5

  9,41

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  6.

  Stevanović Sanja

  Medicinski fakultet Niš

  6

  9,38

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  7.

  Jovanović Miljana

  Medicinski fakultet Niš

  5

  9,38

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  8.

  Stošić Nikola

  Medicinski fakultet VMA

  5

  9,35

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  9.

  Stojanović Stefan

  Saobraćajni fakultet Beograd

  master 1.god.

  9,29

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  10.

  Zdravković Nikolija

  Fakultet dramskih umetnosti Beograd

  4

  9,62

  neoverena fotokopija dokumenata

  11.

  Stamenković Ikonija

  Ekonomski fakultet Niš

  3

  9,83

  nema uverenja kojim dokazuje upis svakog zimskog semestra bez prekida

  12.

  Milošević Nemanja

  Elektronski fakultet Niš

  3

  9,24

  prosečna ocena na studijama ispod 9,25

  13.

  Jovčić Tamara

  Ekonomski fakultet Subotica

  4

  9,22

  prosečna ocena na studijama ispod 9,25

  14.

  Petrović Jovana

  Ekonomski fakultet Subotica

  4

  9,19

  prosečna ocena na studijama ispod 9,25

  15.

  Branković Aleksandra

  Filozofski fakultet Niš

   

   

  nema uverenja o upisanom zimskom semestru i prosečnoj oceni

  16.

  Arsić Jelena

  Filološki fakultet Beograd

  4

  9,13

  prosečna ocena na studijama ispod 9,25

  17.

  Aleksić Neda

  Medicinski fakultet Niš

   

  završila studije

  u trenutku raspisivanja konkursa nema status studenta

  18.

  Bojkov Nenad

  Belgorodska duhovna seminarija Belgorod

   

   

  osnivač ustanove nije RS, autonomna pokranija, niti JLS

                  Na osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku za dodelu nagrada uspešnim studentima, a u skladu sa članom 15. Odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčanoj pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja, Komisija nije razmatrala nepotpune prijave učesnika Konkursa.

                  Na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja, može se uložiti prigovor u pisanoj formi Gradskom veću grada Vranja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga rang liste na zvaničnom sajtu grada Vranja.

                  Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se lično preko pisarnice Gradske uprave grada Vranja ili poštom na adresu: Ulica kralja Milana, broj: 1, Gradsko veće grada Vranja, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prigovor na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja.“

                  Nakon odlučivanja po prigovorima, odnosno nakon isteka roka za podnošenje prigovora ukoliko nisu podneti, Komisija utvrđuje predlog konačne rang liste i dostavlja Gradskom veću grada Vranja na dalji postupak i usvajanje.

   

  Komisija za prijem, pregled i sastavljanje rang liste

  prispelih prijava učesnika konkursa za nagradu uspešnim studentima