Gradske vesti

Zbrinjavanje napuštenih pasa javno i transparentno

13. februar 2018, Vranje
  • Grad Vranje doneo je Odluku o dodeli ugovora za usluge obezbeđenja adekvatnog prihvatilišta za smeštaj napuštenih pasa firmi „Avenija MB“ iz Beograda. Za ovu javnu nabavku male vrednosti, na adresu grada stigla je samo jedna blagovremena ponuda bez nedostataka iz konkursne dokumentacije, koja je odgovorala kriterijumu "najniža ponuđena cena", zbog čega je firma iz Beograda izabrana za najpovoljnijeg izvođača. Maksimalni predviđeni iznos ugovorenog posla iznosi 3.750.000 dinara bez PDV-a i vremenski je ograničen na godinu dana ili do utroška predviđenih sredstava.

    Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa, između ostalog, podrazumeva kvalitet, brzinu, dehelminizaciju, vakcinaciju, ugradnju čipa, sterilizaciju, kao i smeštaj napuštenih pasa u prihvatilište,  u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, Zakonom o veterinarstvu, a kontrolu hvatanja i proveru broja pasa vršiće inspekcija zoo higijene pri Odeljenju za inspekcijske poslove.

    Gradska uprava je proces sprovela javno i transparentno u skladu sa zakonom i propisanim odredbama uz puno poštavanje procedura o javnim nabavkama, a sva dokumenta uredno su objavljena na portalu Javnih nabavki  i zvaničnom gradskom sajtu. Gradska uprava Grada Vranja, takođe,  ističe da  pravo prisustva otvaranju ponuda nije iskoristio niko od zainteresovanih građana i registrovanih udruženja za zaštitu životinja.

    Samo tokom prethodne godine, iz gradskog budžeta isplaćeno je oko 5 miliona dinara na ime odšteta zbog ujeda pasa, pa će realizacijom pomenutog ugovora troškovi  i izdvajanja iz gradskog budžeta po ovom osnovu biti višestruko manji, dok će politika smanjenja populacije napuštenih pasa imati adekvatan karakter.