• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

КЛЕР

Канцеларија за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР) је отворена у сарадњи са УСАИД-ом, у оквиру програма МЕГА, у септембру 2006.године, са примарним циљем да се на једном месту обезбеди подршка новим и постојећим инвеститорима од стране локалне самоуправе, као и да се континураним развојним активностима допринесе унапређењу пословног окружења на територији града.

Управљање локалним економским развојем подразумева, између осталог, и креирање или преузимање различитих база података које обухватају релеватне социо-економске индикаторе за град Врање, израду и доставу статистичких извештаја за потребе Републичког завода за статистику, базу података расположивих инвестиционих локација, правног оквира релевантног за инвестирање, као и припрему и имплементацију различитих развојних пројеката, стратешких докумената и акционих планова.

Веома је важан сталан контакт са министарствима Републике Србије, развојним агенцијама, међународним организацијама и развојним програмима, привредним субјектима, грађанима и осталим развојним  актерима. Град Врање је, између осталог и вишеструки добитник признања Фајненшел Тајмса – ФДИ Магазина, у категоријама исплативост улагања инвеститора и постојање стратегије за привлачење директних инвестиција.

Промовисање инвестиционих потенцијала град подразумева директан контакт са инвеститорима, развојним агенцијама и програмима, али и коришћење савремених информатичких алата за визуелизацију и лакшу дистрибуцију свих релеватних иформација о инвестиционим локацијама на територији града Врања. Контакт са потенцијалним инвеститорима, пружање потребних информација и подршке у складу са законом је важна како у пред-инвестиционој фази, тако и у фази инвестиционој фази, са посебним освртом на тзв. “after care” за постојеће инвеститоре.

Посебан сегмент подршке запошљавању, односно отварању нових радних места представља планирање и спровођење мера активне политике запошљавања у складу са Локалним акционим плановима запошљавања. Саобразно потребама тржишта рада реализују се мере активне политике запошљавања усмерене на различите категорије незапослених лица (стручна пракса, јавни радови, субвенције за самозапошљавање, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, програм обука на захтев послодавца итд)

 У Канцеларији за локални економски развој, привредни субјекти и као и заинтересовани грађани могу добити информације у вези актуелних конкурса, важеће легислативе и активности локалне самоуправе, националне власти и међународних организација у области запошљавања, самозапошљавања и укупне подршке привреди.

Важан сегмент рада Канцеларије представљају и послови у области туризма, који између осталог, обухватају и решавање у управном поступку у области категоризације угоститељских објеката, вођење база података са посебним освртом на Централни информациони систем у области туризма – ЦИС, учествовање у стратешком планирању, управљању пројектима у области туризма као и промовисање града и туристичких потенцијала Врања.

Канцеларија за локални економски развој је систематизована у оквиру Одељења за привреду и економски развој.

Руководилац Одељења за привреду и економски развој
+381 17 414 574 Наташа Трајковић natasa.trajkovic@vranje.org.rs


Координатор Канцеларије за локални економски развој је дипломирани економиста, Бобан Станковић

Контакт детаљи:
+381 17 402 314 
Бобан Станковић   privreda@vranje.org.rs
Јасмина Петровић  ekrazvoj@vranje.org.rs
Ана Костић             ana.kostic@vranje.org.rs
Тања Ивановић      tivanovic.kler@yahoo.com
Милан Јањић          milan.janjic@vranje.org.rs