• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. mart 2023.

Objavljena konačna lista krajnjih korisnika u sprovođenju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Komisija  za realizaciju mera energetske sanacije u skladu sa Pravilnikom i raspisanim Javnim pozivima sačinila je Konačnu listu krajnjih korisnika (građani)  u sprovođenju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu.

Na konačnu listu krajnjih korisnika (građana), podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji za realizaciju energetske sanacije u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnici grada Vranja.