• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

29. maj 2024.

GIS – Generalni urbanistički plan Vranja (Druge izmene i dopune GUP-a)

GIS – Generalni urbanistički plan Vranja (Druge izmene i dopune GUP-a)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

G U P

 

Ovaj set podataka sadrži sledeće slojeve:

Granicu obuhvata, Saobraćajne profile i putne pravce, Ograničenja urbanog razvoja, Regulaciju, Namenu i Vodno zemljište. Druge izmene i dopune Plana izrađene su za deo područja u obuhvatu GUP-a Vranja, kroz izmenu petnaest lokacija.

 

Izvor podataka u grupi GUP su važeći planski dokumenti: Generalni urbanistički plan Vranja ("Službeni glasnik grada Vranja“, broj 37/2018), Izmene i dopune generalnog urbanističkog plana Vranja ("Službeni glasnik grada Vranja“, broj 32/2020), Druge izmene i dopune generalnog urbanističkog plana Vranja ("Službeni glasnik grada Vranja“, broj 29/2023).

 

Grupa “Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

 

 

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1101


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...