• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Skupština grada

Zamenik Sekretara Skupštine - Dragan Jovanović

Dragan Jovanović rođen je 2. decembra 1980. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2016. godine na Pravnom fakultetu u Prištini i stekao zvanje diplomirani pravnik. Od 2017.  do 2022. godine radio je u Republičkom fondu PIO, filijali  Vranje na poslovima stručnog saradnika u prvom stepenu odeljenja za PIO. U više navrata bio je član upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova. Od 2013. do 2017. godine obavljao je funkciju predsednika Saveta Mesne zajednice Tibužde.