Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje opštinskih sala/aparatura

 • Naziv formalnog zahteva :Izdavanje opštinskih sala/ aparatura
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica :Kabinet gradonačelnika
  Rok za rešavanje predmeta :odmah
  Kontakt telefon :017/402-305
  Kontakt E-Mail : kabinet@vranje.org.yu
  Obaveštenje :U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030002.doc