Opšta uprava i građanska stanja

Oslobađanje plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

 • Naziv formalnog zahteva: Oslobađanje plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica :Kabinet gradonačelnika
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-305
  Kontakt E-Mail : kabinet@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030007.doc