Opšta uprava i građanska stanja

Dodela jednokratne materijalne pomoći

 • Naziv formalnog zahteva: Dodela jednokratne materijalne pomoći
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Svedočanstvo – odnosno fotokopija indeksa sa ocenama iz položenih ispita

  Školska ustanova

  Kopija

  Dokaz o primanjima članova domaćinstva za period januar – jun tekuća godine

  Poslodavac kod koga je član domaćinstva u radnom odnosu

  Original

  Dokaz o primanjima članova domaćinstva po osnovu penzijskog, socijalnog i invalidskog osiguranja za period januar – jun tekuće godine

  Fond PIO, Zavod za socijalno osiguranje

  Original

  Uverenje iz evidencije nezaposlenih -za nezaposlenog člana domaćinstva

  Nacionalna služba zapošljavanja

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/426 643
  Kontakt E-Mail :
  Obaveštenje :Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje Gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030087.doc