Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

       
       
       
       

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-371
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu