Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

 •  

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Zakonski rok za rešavanje predmeta : 15 dana
  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030097.doc