Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja o državljanstvu

 •  

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta : 15 dana.
  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030101.doc