Opšta uprava i građanska stanja

Poništaj duplog upisa u matičnu knjigu rođenih, venčanih, umrlih i državljana

 • Naziv formalnog zahteva: Poništaj duplog upisa u matičnu knjigu rođenih, venčanih, umrlih i državljana
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta podnosioca zahteva

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvodi o prvom i kasnijem upisu iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih ili uverenje o državljanstvu (za lica rođena na teritoriji druge op

  Opštinska uprava

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :3 dana
  Kontakt telefon :017/402-341
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Izvodi o prvom i kasnijem upisu iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih ili uverenje o državljanstvu. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030106.doc