Opšta uprava i građanska stanja

Razgledanje, prepisivanje i fotokopiranje spisa

 • Naziv formalnog zahteva: Razgledanje, prepisivanje i fotokopiranje spisa
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 13

  260,00 dinara po polutabaku

  840-742221-843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada :

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za izdavanje prepisa za fizička lica Tarifni broj 24

  73,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

  Naknada za izdavanje prepisa za pravna lica. Tarifni broj 24

  145,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-362
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.rs
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030111.doc