Opšta uprava i građanska stanja

Upis, brisanje, izmena i dopuna u birački spisak

 • Naziv formalnog zahteva: Upis, brisanje, izmena i dopuna u birački spisak
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Važeća lična karta

  Policijska uprava

  Kopija i na uvid

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-338
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030115.doc