Opšta uprava i građanska stanja

Promena podataka u radnoj knjižici

 • Naziv formalnog zahteva: Promena podataka u radnoj knjižici
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Radna knjižica

  Gradska uprava

  Original

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Dokaz o činjenici koju treba upisati u radnu knjižicu

  Nadležni organ

  Original

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-378
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :U slučaju da zahtev ne sadrži sva potrebna dokumenta (nepotpun predmet), podnosilac zahteva je dužan da isti dopuni u roku koji mu odredi službeno lice. Dozvoljava se jedna dopuna predmeta, a ukoliko se ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030118.doc