Opšta uprava i građanska stanja

Prijava za zdravstveno osiguranje poljoprivrednik

 • Naziv formalnog zahteva: Prijava za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
  Delatnost :Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :Odmah
  Kontakt telefon :017/402-341
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030119.doc