Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja o životu

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje uverenja o životu
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična kartu ili druga javna isprava podobna za utvrđivanje identiteta

  Policijska uprava ili drugi državni organ

  Na uvid

  Gradska naknada:

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična kartu ili druga javna isprava podobna za utvrđivanje identiteta

  Policijska uprava ili drugi državni organ

  Na uvid

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Zakonski rok za rešavanje predmeta : 15 dana

  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :