Opšta uprava i građanska stanja

Zahtev za korišćenje tekuće budžetske rezerve

 • Naziv formalnog zahteva: Zahtev za korišćenje tekuće budžetske rezerve
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica: Sekretarijat za finansije i privredu. Grupa za poslove budžeta
  Rok za rešavanje predmeta :Nije propisan
  Kontakt telefon :017/402-331
  Kontakt E-Mail : finansije@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :