Opšta uprava i građanska stanja

Zahtev za držanje sredstava za igru (Zabavne igre)

 • Naziv formalnog zahteva: Zahtev za držanje sredstava za igru (Zabavne igre)
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za finansije i privredu. Odeljenje lokalne poreske administracije
  Rok za rešavanje predmeta :Nije propisan
  Kontakt telefon :017/402-331
  Kontakt E-Mail : finansije@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030175.doc