Opšta uprava i građanska stanja

Zahtev za izdavanje uverenja da je/nije poreski obveznik i da se duži/ne duži poreskom obavezom

 • Naziv formalnog zahteva: Zahtev za izdavanje uverenja da je/nije poreski obveznik i da se duži/ne duži poreskom obavezom
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica: Sekretarijat za finansije i privredu. Odeljenje lokalne poreske administracije
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-331
  Kontakt E-Mail : finansije@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :