Opšta uprava i građanska stanja

Poreska prijava za utvrđivanja poreza na imovinu za godinu (Obrazac PPI-1)

 • Naziv formalnog zahteva: Poreska prijava za utvrđivanja poreza na imovinu za godinu (Obrazac PPI-1)
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica: Sekretarijat za finansije i privredu. Odeljenje lokalne poreske administracije
  Rok za rešavanje predmeta :Nije propisan
  Kontakt telefon :017/402-331
  Kontakt E-Mail : finansije@vranje.org.yu
  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :