Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja (za radnje čiji je rad prestao do 31.12.2005.)

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje uverenja (za radnje čiji je rad prestao do 31.12.2005.)
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za finansije i privredu. Samostalni poslovi
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402 379
  Kontakt E-Mail : rpreduzetnika@vranje.org.yu
  Obaveštenje :Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a
  .Preuzimanje formulara zahteva :
  1030185.doc