Opšta uprava i građanska stanja

Preispitivanje skupštinskih akata

 • Naziv formalnog zahteva: Preispitivanje skupštinskih akata
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica :Stručna služba za skupštinske poslove
  Rok za rešavanje predmeta :30-60 danaKontakt telefon :017/402-335
  Kontakt E-Mail : skupstina@vranje org.yu
  Obaveštenje :Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030197.doc