Opšta uprava i građanska stanja

Promena naziva ulica i naselja u gradu

 • Naziv formalnog zahteva: Promena naziva ulica i naselja u gradu
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Organizaciona jedinica: Stručna služba za skupštinske poslove
  Rok za rešavanje predmeta :30-60 dana
  Kontakt telefon :017/402-335
  Kontakt E-Mail : skupstina@vranje org.yu
  Obaveštenje :Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030198.doc