Saobraćaj i veze

Produženje taksi dozvole

 • Naziv formalnog zahteva :Produženje taksi dozvole
  Delatnost :Saobraćaj i veze
  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Lokalna administrativna taksa

  1.350,00 din.

  840-742251-843-73 poziv na broj 97 47-114

  Organizaciona jedinica: Sekretarijat za finansije i privredu. Samostalni poslovi Rok za rešavanje predmeta :7 dana
  Kontakt telefon :017/402 379
  Kontakt E-Mail : rpreduzetnika@vranje.org.yu


  Obaveštenje: Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030187.doc