Saobraćaj i veze

Odobravanje korišćenja poligona za obuku vozača i ulica u gradu

 • Naziv formalnog zahteva: Odobravanje korišćenja poligona za obuku vozača i ulica u gradu
  Delatnost: Saobraćaj i veze
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Dokaz o upisu u sudski registar

  Agencija za privredne registre

  Original

  Organizaciona jedinica: Stručna služba za skupštinske poslove
  Rok za rešavanje predmeta: 30 dana
  Kontakt telefon: 017/402-335
  Kontakt E-Mail: vece@vranje.org.rs

  Napomena: stranke ne prilažu dokumenta koja izdaje gradska uprava Vranje Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030189.doc