Osobe sa posebnim potrebama

Informacije za osobe sa invaliditetom

 • InfocentarSudPIODom zdravljaHotel VranjePrelaz kod CivrićaPrelaz kod Glavne PošteSimpova cvećaraGalerija Narodnog muzejaBiblioteka/Galerija Narodnog univerzitetaTrg Staniše Stošića/Muzej/HaremlukRepublički Zavod za zdravstveno osiguranjeInformacije za osobe sa invaliditetom
  1/13

  Informacije za osobe sa invaliditetom

  Ova strana namenjena je osobama sa invaliditetom kako bi na što lakši način ostvarile svoja osnovna prava.

  U Vranju postoji tri udruženja za osobe sa posebnim potrebama: Udruženje osoba sa paraplegijom, Udruženje gluvih i nagluvih i Udruženje multiple skleroze.

  Udruženje osoba sa paraplegijom broji ukupno 84 člana. Ono poseduje 3 kioska za fotokopiranje u kojima rade isključivo osobe sa invaliditetom. Inače, Udruženje je zaposlilo 10 svojih članova.

  Kontakt:

  Tel. 069 19-71-317; 064 64-98-470

  Gmail: kelenko@gmail.com

  Udruženje gluvih i nagluvih je osnovni nosilac za zadovoljenje potreba gluvih i nagluvih osoba na teritoriji opština: Vranje, Bujanovac, Trgovište, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad i Preševo. Članovi ovog udruženja uključeni u Savez za sport i rekreaciju invalida Vranja u sledećim disciplinama: atletika, stoni tenis, pikado, šah, mali fudbal i odbojka.

  Kontakt:

  Tel. 017 422-723

  Gmail: mok.vranje@gmail.com

  Udruženje multiple skleroze ima za cilj da podrži i savetuje ljude sa ovom dijagnozom, bez obzira na pol i godine starosti. Direktni članovi Udruženja su oboleli od multiple skleroze, a indirektni članovi njihove porodice. Trenutno je u ovom Udruženju 71 član.

  Kontakt:

  Tel. 060 74-24-748

  Gmail:gorms@neobee.net

  U poslednjih nekoliko godina lokalna samouprava uložila je velike napore kako bi pomogla osobama sa invaliditetom u prevazilaženju svakodnevnih prepreka. Jedan od većih projekata koje je Grad Vranje realizovao, jeste izgradnja prilaznih rampi za osobe sa invaliditetom koje su postavljene na 120 lokacija u gradu.

  Udruženje  obolelih od multiple skleroze organizuje tribine uz podršku lekara neurologa sa ciljem  edukacije članova i pružanja potrebnih informacija; omogućava korišćenje aparata za magnetnu terapiju i fotelje za masažu, usluge fizioterapeuta (u udruženju i kućnim uslovima-za teško pokretne). - See more at: http://www.servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.8Gt1UKW0.dpuf
  Direktni korisnici su ljudi sa dijagnozom MS bez obzira na pol i godine starosti. Indirektni korisnici su članovi porodice. - See more at: http://www.servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.8Gt1UKW0.dpuf
  Direktni korisnici su ljudi sa dijagnozom MS bez obzira na pol i godine starosti. Indirektni korisnici su članovi porodice. - See more at: http://www.servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.8Gt1UKW0.dpuf
  Direktni korisnici su ljudi sa dijagnozom MS bez obzira na pol i godine starosti. Indirektni korisnici su članovi porodice. - See more at: http://www.servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.8Gt1UKW0.dpuf
  Direktni korisnici su ljudi sa dijagnozom MS bez obzira na pol i godine starosti. Indirektni korisnici su članovi porodice. - See more at: http://www.servisipodrske.info/?q=content/udru%C5%BEenje-multiple-skleroze-p%C4%8Dinjski-okrug-vranje#sthash.8Gt1UKW0.dpuf

  Uslužni centar Gradske uprave;

  Zgrada Višeg suda;

  Dom zdravlja;

  Hotel ,,Vranje";

  Glavna pošta;

  Galerija Narodnog univerziteta;

  Biblioteka ,,Bora Stanković"

  RZZO;

  Trg Staniše Stošića;

  Apoteke ,,Vranje";

  Beogradska ulica;

  šetalište...

  Od 2010. godine, u specijalizovanoj Apoteci  za gluve i nagluve osobe, u centru Vranja („Stefana Prvovenčanog“ 43 (pešačka zona) uvedena je noa farmaceutska usluga – izdavanje lekova i stručnih saveta farmaceuta uz upotrebu znakovnog jezika.  U ovoj apoteci rade farmaceutski tehničari obučeni u školi Znakovnog jezika, po čemu je ovo prva javna ustanova u gradu koja ima edukovane kadrove za direktno pružanje usluga upotrebom gestovnog govora.