Javne ustanove

Sportska hala

 • Sportska hala

  Skupština opštine Vranje je 21. 04. 1992. godine donela Odluku o osnivanju javne ustanove za sport i rekreaciju.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Struktura
  Poslovodni organ

  • Služba za opšte i zajedničke poslove
  • Služba organizacije sportske rekreacije
  • Služba održavanja objekta i uređaja
  • Služba održavanje higijene

   

  Adresa:Bulevar Avnoja 1
  Telefon:017/421-426 i 432-500 

  e-mail:kontakt@sportskahalavranje.rs direktor@sportskahalavranje.rs

  Web:  www.sportskahalavranje.rs