Javne ustanove

Centar za socijalni rad

 • U Centru za socijalni rad ostvaruju se prava na socijalnu zaštitu, pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom, svakom pojedincu i porodici, kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i pratećim podzakonskim aktima, obavljaju razvojni, savetodavni istraživački i drugi stručni poslovi u socijalnoj zaštiti i ostvaruju drugi zakonom utvrđeni interesi.

   

  Organizaciona struktura

  • Direktor
  • Unutrašnje organizacione jedinice - službe
  • Stručna i savetodavna tela

  Unutrašnje organizacione jedinice utvrđuju se prema vrsti, složenosti, prirodi i međusobnoj povezanosti poslova u Centru i to:

  • Služba za pravne poslove
  • Služba za zaštitu dece i mladih
  • Služba za zaštitu odraslih i starih
  • Služba za finanansijske,administrativne i tehničke poslove

  U okviru Službe za pravne poslove organizovan je rad:

  1. Prijemne kancelarije i Kancelarije u Vranjskoj Banji
  2. Kancelarije za  materijalna davanja

  U ciqu povezivanja i i integrisanja različitih organizacionih delova, pravovremenog obaveštavanja i kordinacije između pojedinaca i organizacionih jedinica u vršenju javnih ovlaščenja, u Centru se obrazuju stalna i povremena stručna i savetodavna tela.

   

  Stalna tela Centra su:

  • Kolegijum rukovodioca
  • Kolegijum službe
  • Stalna komisija organa starateljstva
  • Povremena tela - stručni timovi.

   

  Adresa: Zadarska 2
  Telefon: 017/423-905
  E-mail:  vranje.csr@minrzs.gov.rs

  Sajt: https://www.csr-vranje.rs/