Obnovimo pozorište

Dinarski račun 840-2696741-93, isplate

 •  

   

   1.

   Univer.u Nišu - Građ.Arh.fak.

  96.000,00 dinara

   2.

   JP"Novi Dom" Vranje

  263.040,00 dinara

   3.

   Banković dd, avans (25%)

  9.498.985,00 dinara 

   4.

   Bankarska provizija

  12.530,00 dinara 

   5.

   Sigurnost ( izrada projekta)

  199.056,00 dinara 

   6.

   Bankarska provizija

  501.84 dinara 

   7.

   Banković doo - prva privremena situacija

  1.883.448,18 dinara 

   8.

   Banković doo - druga privremena situacija

  2.041.156,17 dinara 

   9.

   Banković doo - treća privremena situacija

  3.223.818,72 dinara 

   10.

   Banković doo - četvrta privremena situacija 

  6.119.027,37 dinara 

      11.

   Banković doo - peta privremena situacija 

  5.000.000,00 dinara 

   12.

   Banković doo - okončana situacija 

  2.780.184,90 dinara 

   13.

   Sloga doo - avansna situacija

  2.242.602,95 dinara 

   14.

   Banković doo - peta privremena situacija

  5.945.001,16 dinara 

  15. 

   Banković doo - šesta privreman situacija 

  2.275.692,48dinara 

  16.  

   Sloga doo - avansna situacija 

  5.000.000,00 dinara 

  17. 

   Grad doo - avansni račun

  450.000,00 dinara 

  18. 

   Grad doo - avansni račun 

  447.750,00 dinara 

  19. 

   Institut ,,Vinča" 

  176.400,00 dinara 

  20. 

   Vojnomedicinska akademija

  42.180,00 dinara 

  21. 

   Institut ,,Vinča"- dekontaminacija 

  1.240.200,00 dinara 

  22. 

   Grad doo - 50% projekat enterijera

  1.795.500,00 dinara 

  23. 

   Grad doo - 25% projekat enterijera

  204.500,00 dinara 

  24. 

   Institut ,,Vinča"- dekontaminacija 

  1.240.200,00 dinara 

   25.

   Grad doo - 25%projekat enterijera 

  693.250,00 dinara