Obnovimo pozorište

SMS broj 2141

 • Od 1.oktobra počela je akcija prikupljanja sredstava za obnovu pozorišta

  slanjem SMS poruka na broj 2141.

   

  Tekst poruke treba da glasi:

  "Obnovimo vranjsko pozorište"

   

  • cena za sve operatere je 60 dinara

   

  OKTOBAR - broj poslatih poruka

  MTS - 287

  Telenor - 189

  VIP - 80

   

  NOVEMBAR - broj poslatih poruka

   MTS - 323

  Telenor - 217

  VIP - 115

   

  DECEMBAR - broj poslatih poruka

  MTS - 282

  Telenor - 323

  VIP - 85

   

  JANUAR - broj poslatih poruka

  Telenor - 184

   

  FEBRUAR - broj poslatih poruka

  Telenor - 10

   

  APRIL - broj poslatih poruka

  Telenor - 180