Međunarodna saradnja

Nagrade i priznanja

 • 1. Priznanje koje je Vranje dobilo 2004. godine za sprovođenje javnih rasprava

      o budžetu (Stalna konferencija gradova i opština – SKGO)

      * Posebno akcentovana uloga grada u omogućavanju pune transparentnosti i

         participativnosti budžetskog procesa

   

  2. Klub privrednih novinara, Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća u

      Beogradu i Agrobanka dodelili su Vranju titulu „Opština budućnosti“ u   

      2007.

   

  3. Nagrada „Primer najbolje prakse“ Saveta Evrope i Evropske agencije za

      rekonstrukciju dodeljena je gradu za projekat INFOCENTAR

       * Projekat INFOCENTAR je realizovan u toku 2006. god. Rezultat tog projekta

          je uspostvljanje jedistvenog sistema kontinuiranog informisanja javnosti o

          radu Gradske uprave, javnih ustanova i preduzeća

   

  4. Grad je dobitnik posebne medalje USAID-a za izuzetnu saradnju

      * USAID i Vranje imaju skoro jednu deceniju izuzetnog partnerskog odnosa, u

         okviru različitih razvojnih programa (CHF, MEGA, PPS, Projekat održivog

         razvoja...)

   

  5.  Nagrada za tehnološku inovaciju    

       * U okviru takmičenja koje je organizovalo Ministarstvo nauke

   

  5. Priznanje za najzdraviji grad u 2010. godini

      * Časopis "Viva"kompanije Politika AD pokrenuo je akciju "Biramo

         najzdraviji grad Srbije" sa željom da predstavi gradove koji su najviše

         učinili na očuvanju i unapređenju zdravlja i životne sredine, ali i da

         podstakne druge da slede njihov primer. Pokrovitelji akcije su Ministarstvo

         životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, Ministarstvo

         zdravlja Republike Srbije i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

   

  6. Sertifikat za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem (2010)

      * Jedna od prvih 8 lokalnih samouprava dobitnica ovog sertifikata, u okviru

         procesa koji je sprovodila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

         (NALED)

         Inače, reč je o veoma kompleksnom procesu sertifikacije, u okviru koga je

         postojalo čak 12 grupa kriterijuma, (od strateškog planiranja do ispunjavanja

         standarda zaštite životne sredine)

   

  7.  Nagrada Fajnenšnl Tajmsa (2012)

       * Vranje je svrstano među deset malih gradova u Evropi koji su privlačni za

          investitore po visini troškova.

   

  8.  Nagrada za najtransparentniju lokalnu administraciju (2012)

       * Nagrada Evropskog pokreta u Srbiji