Značajni datumi

Đorđe Tasić

  • (1892-1943)

    Rođen je u Vranju. Bio je ugledan profesor Beogradskog univerziteta.

    Među dva svetska rata važio za jednog od najvećih jugoslovenskih pravnih pisaca. Bavio se pravnom filozofijom, sociologijom, politikologijom i drugim naučnim disciplinama. Znao je više stranih jezika i bio u mogućnosti da prati najnovija dostignuća u evropskoj nauci. Mnoge njegove pravne studije i rasprave i u naše doba visoko su cenjene. Tasić je dosledan borac za slobodu, napredak i demokratiju. Zato su ga i streljali nemački fašisti.

    Poznata dela: ,,Problem opravdanja države", Beograd 1920; ,,Pravne rasprave", Beograd 1921; ,,O teoriji narodne suverenosti", LJubljana 1925; ,,Uvod u pravne nauke", Beograd 1933, 1938, 1939; ,,Savremeni politički sistemi i shvatanja o državi", Beograd 1936.