Značajni datumi

Milan Vlajinac

  • (1877-1964)

    Rođen je u Vranju. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i sedam razreda gimnazije, a osmi i maturu u Nišu(1896). Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Haleu, odbranio je 1902. godine doktorsku disertaciju ,,Agrarno-pravni odnosi u srednjovekovnoj Srbiji". U službi je od 1904. god., najpre u Ministarstvu narodne privrede. U Danskoj 14 meseci proučava naprednu poljoprivredu. Po povratku (1906.) sekretar je Poljoprivrednog odeljenja  u Ministarstvu narodne privrede. Član je privredne delegacije srpske vlade u Marselju i Parizu (1916-1919.). Početkom 1919. član je privredne delegacije u Londonu, koja je saradjivala sa saveznicima u vezi s privrednom obnovom Srbije. Obavljao je i druge značajne poslove za srpsku poljoprivredu. Od 1920. godine profesor je i dekan (1926-1932; 1935-1936) Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu.

    Vlajinac se bavio mnogim naučnim disciplinama: agrarnom ekonomikom, pravnom istorijom, etnografijom i istorijskom etnografijom, folkoristikom, leksikografijom).

    Monografska dela: ,,Poljska privreda u narodnim poslovicama", Beograd 1925; ,,Moba i pozajmica, narodni običaji udruženog rada", Beograd 1929; ,,Zgon ili kulučenje van mesta stanovanja od srednjeg veka do naših dana",  ,,Rečnik naših starih mera u toku vekova", I (1961), II (1964), III(1968), IV(1974); itd.