Značajni datumi

Justin Popović

  • (1894-1979)

    Rođen je u Vranju. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Bogoslovske nauke učio je u Beogradu. Doktorirao je u Atini. Bio je profesor Dogmatike na beogradskom Bogoslovskom fakultetu. Posle Drugog svetskog rata živeo je u manastiru Ćelije kod Valjeva. Bavio se najviše teološkim naukama.

    Arhimandrid Justin Popović, jedan je od najvećih filozofa u pravoslavlju uopšte. Njegovo obimno delo ima i umetničku vrednost i riznica je srpskog jezika.

    Poznata su mu dela: ,,Dogmatika" (u tri toma), ,,Žitija svetih" (u 12 tomova), ,,Dostojevski o Evropi i Slovenstvu"; i dr.