• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Скупштина града

Савети Скупштине града

Савет за буџет и финансије:

 1. Далибор Тасић, дипл.економиста  из Врања
 2. Драгана Димитријевић, дипл.економиста из Врања
 3. Велибор Антонијевић из Врања-председник Савета
 4. Драган Цветковић из Врања
 5. Грујица Миладиновић, дипл.економиста из Врања-зам.председника Савета
 6. Слађан Китановић, дипл. економиста из Врања
 7. Јелена Анђелковић, дипл. економиста из Врања
 8. Дејан Манић, дипл.економиста из Врања, улица Таковска бр.6
 9. Мирослав Дејковић, дипл. економиста из Врања

 

 

  Савет за урбанизам и комунално – стамбене делатности:

 1. Србољуб Димитријевић из Врања-председник Савета
 2. Душан Антић, дипл. инг. архитектуре из Врања-зам.председника Савета
 3. Драгомир Здравковић, дипл. инг. рударства у пензији из Врања
 4. Горан Петровић из Врања
 5. Милена Пешић, дипл.економиста из Врања
 6. Дарко Филиповић, дипл. економиста из Врања
 7. Владимир Симоновић, инжењер машинства из Врања
 8. Горан Стојановић, дипл инг. грађевине из Врања.
 9. Дејан Стојановић из Врања

 

 

 Савет за заштиту животне средине:

 1. Ненад Миленковић, др. спец. гинекологије и акушерства из Врања-председник Савета
 2. Нела Цветковић из Врања-зам.председника Савета
 3. Андријана Љубић, струк.инж.заштите животне средине из Врања
 4. Миљана Стојиљковић, мастер екологије из Врања
 5. Снежана Арсић, дипл. инг технологије из Врања
 6. Сунчица Станојевић Ранковић, дипл. инг хемије из Врања
 7. Марија Настић Јовић, дипл. инг. технологије из Врања
 8. Данијел Васиљевић, дипл. инг. технологије из Врања
 9. Стефан Стојковић, дипл.правник из Врања

 

 

 Савет за економски развој, привреду и саобраћај:

 1. Ивица Станимировић из с. Корбевац
 2. Игор Илић, дипл. економиста из Врања-зам.председника Савета
 3. Никола Димитријевић, мастер инж.саобраћаја из Врања
 4. Далибор Димитријевић, дипл. економиста из Врања-председник Савета
 5. Зоран Димитријевић из Врања
 6. Иван Здравковић, дипл. правник из Врања
 7. Немања Лазаревић, дипл. менаџер из Врања
 8. Вене Здравковић, дипл. економиста из Врања
 9. Дејан Стојановић из Врања

 

 Савет за месне заједнице, пољопривреду и развој села:

 1. Небојша Младеновић, дипл. инг. пољопривреде из Врања
 2. Маријела Поповић, дипл. инг технологије из Врања-зам.председника Савета
 3. Јелица Ђорђевић, службеник из с. Вртогош
 4. Срђан Костић, дипл. инг. пољопривреде из Врања
 5. Јасмина Стојменовић, дипл. инг прехрамбене технологије из Врања.
 6. Драган Ђорђевић, дипл. економиста из с, Бресница
 7. Дејан Стаменковић, ветеринарски техничар из Врања
 8. Жикица Антанасијевић, дипл. инг. пољопривреде из Врања
 9. Горан Стојковић из Врања-председник Савета

 

 

                                                                   

 Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање, спорт и односе са верским заједницама:

 1. Марија Раденковић, професор из Врања-председник Савета
 2. Гордана Јовановић, проф. математике из Врања-зам.председника Савета
 3. Марко Ристић, проф. физичке културе из Врања
 4. Драгана Илић, професор разредне наставе из Врања
 5. Марина Ђорђевић, проф разредне наставе из Врања
 6. Драга Стефановић, проф. разредне наставе из Врања
 7. Дина Томић, мастер учитељ из Врања
 8. Ивица Митић, проф. разредне наставе из с. Давидовац
 9. Ивана Здравковић из Врања

                                                                   

  Савет за здравство, социјалну, дечију заштиту, борачка и инвалидска питања:

 1. Милица Јазиковић, др. опште медицине из Врања-зам.председника Савета
 2. Слађана Стошић. др. спец. ургентне медицине из Врања-председник Савета
 3. Тамара Илић, дипл.економиста из Врања
 4. Теодора Јанковић, пословни администратор из Врања
 5. Снежана Ђорђевић, проф. разредне наставе из Врања
 6. Маријана Влаховић, дипл. дефектолог из Врања
 7. Милица Јовановић, дипл.економиста из Врања
 8. Др. Ненад Младеновић, спец. педијатар из Врања.
 9. Ивица Стојковић из Врања