Službe i sekretarijati

Odeljenje komunalne milicije

 • Odeljenje  komunalne  policije obavlja poslove koji se odnose na:

  održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata; kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu;  pružanje pomoći – asistencije nadležnim organima grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka; preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda; pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga; izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima; izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave; obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti; nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu; održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga.

   

   

  načelnik: Ivica Antić      

                    017/405 590, 405 591
                    dežurni: 064/859 08 48

                    064/8907758
                    

   

  mail: kompolicija@vranje.org.rs