Gradska uprava

Načelnik Gradske uprave

  • Načelnik gradske uprave

    Dušan Aritonović, rođen je 1973. godine u Vranju, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2001. godine. Pravosudni ispit položio 2005. godine. Radio u pravosuđu, ustanovama kulture i obrazovanja, JP „Srbijašume“, a jedno vreme bio je i Gradski pravobranilac. Oženjen je i otac je dve ćerke. 

     

    tel: 017/402-303

    email: nacelnikgu@vranje.org.rs