Gradsko veće

Sekretar

  • Sekretar

    Sekretar Gradskog veća - Jelena Pejković


    Jelena Pejković rođena je 1981. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a zatim Pravni fakultet u Prištini. Pripravnički staž odradila je u advokatskoj kancelariji u Vranju, a od 2012. godine zaposlena je u Gradskoj upravi, najpre kao zamenik Sekretara Gradskog veća, a zatim kao viši saradnik Sekretarijata za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Udata, majka dvoje dece.

    tel:017/402-334

    e-mail: vece@vranje.org.rs