Skupština grada

Sekretar Skupštine Jelena Stanković

  • Sekretar Skupštine Jelena Stanković

    Rođena je 1986. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Prištini. Pravosudni ispit položila je 2014. godine. Radila je u advokatskoj kancelariji adv. Novice Zdravkovića, od 2011. do 2013. godine, potom u NSZ, filijala Vranje od 2014. do 2016. na poslovima savetnika za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti u prvom stepenu i u JP "Srbijašume" - ŠG "Vranje", od 2017. godine, na mestu rukovodioca Službe za pravne i opšte poslove. Govori engleski jezik.

     

     

     

    017/402-304

    mail: sekretar.skupstine@vranje.org.rs