Službe i sekretarijati

Zaštitnik građana

 • U postupku po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi, Zaštitnik građana ispituje da li je neki organ uprave ili druga organizacija koja vrši javna ovlašćenja zakonito i pravilno rešavao o nekom pravu ili interesu građana, i ako nije, zahteva da se greška ispravi i predlaže način na koji da se to učini. Kontrolišući zakonitost i pravilnost, Zaštitnik građana ispituje pravičnost, etičnost, savesnost, nepristrasnost, svrsishodnost, delotvornost, poštovanje dostojanstva stranke i sve drugo što bi trebalo da krasi rad organa uprave u državi u kojoj stvarna suverenost pripada građanima.

   

  Marko Tričković

  tel: 017/420 184

        064/851 9035

  mail: vranjeombudsman@gmail.com