Službe i sekretarijati

Gradsko pravobranilaštvo

 • Gradsko javno pravobranilaštvo pruža pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Grada Vranja i organa koji se finansiraju iz gradskog budžeta, pred sudovima i drugim državnim organima.

   

   

  rukovodilac: Đurđica Đorđević 

  tel. 066/807 9103

  mail: pravobranilac@vranje.org.rs