Skupština grada

Zamenik sekretara Skupštine- Jelena Maksić

  • Zamenik sekretara Skupštine- Jelena Maksić

    Jelena Maksić, rođena je 11. septembra 1991. godine u Vranju. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, dok je na Pravnom fakultetu u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, diplomirala 2016. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Na istom fakultetu je 2019. godine stekla zvanje master pravnik. Od 2016. do 2018. godine radila je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. Pravosudni ispit položila je 2022. godine.

     

    017/402 321

    mail: zameniksekretara@vranje.org.rs