Službe i sekretarijati

Služba budžetske inspekcije

 • Služba vrši kontrolu poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija i druge dokumentacije kod korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata sa ciljem da utvrdi da li se sredstva namenski i zakonito koriste.

   

  Služba je nadležna za sprovođenje inspekcijske kontrole nad:

  1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada;

  2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;

  3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

   

  rukovodilac: Milan Mitić

                    064 859 08 31           

  mail: milanmitic86@hotmail.com