• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- Хидротехничка инфраструктура - Водовод-Атмосферска-Фекална канализација-Хидро Зоне

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи ВОДОПРИВРЕДА

Овај сет података садржи следеће слојеве: “Плански основ за израду пројеката, Хидротехничке објекте (постојеће и планиране), Трасу регионалног цевовода (постојећег и планираног), Трасе колектора, Хидротехничке површине, Постојећу и планирану мрежу водовода, фекалне и атмосферске канализације.”
Извор података: ЈП “Водовод” Врање

Група “РГЗ СЛОЈЕВИ” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти Хидротехничка инфраструктура можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/4939


ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.